Externally Described File

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

wound core

sarılmış çekirdek

workstation

iş istasyonu

write head

yazma kafası

write register

yazma belleği

LEAVE A COMMENT