working storage

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write register

yazma belleği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write head

yazma kafası

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

workload

iş yükü

LEAVE A COMMENT