working storage

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write register

yazma belleği

workload

iş yükü

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

workstation

iş istasyonu

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT