worm(write-once-read-many)

write cycle

yazma çevrimi

zone

bölge, yöre, alan

write current

yazma akımı

write head

yazma kafası

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

workstation

iş istasyonu

workload

iş yükü

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT