wound core

write access

yazma erişimi, yazmak için

write current

yazma akımı

wrap-around

başa sarmalı

write cycle

yazma çevrimi

write

yazma

write enable notch

yazılabilir çentiği

zone

bölge, yöre, alan

LEAVE A COMMENT