wound core

write head

yazma kafası

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

workstation

iş istasyonu

zone

bölge, yöre, alan

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

working storage

çalışma belleği

write enable notch

yazılabilir çentiği

workload

iş yükü

LEAVE A COMMENT