wrap-around

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

wound core

sarılmış çekirdek

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

Wrap around

bir monitörde ilerletilen verilerin sona gelmesi durumunda diğer taraftan tekrar görüntüye girmesini sağlayan teknik. Bu sayede ilerleme hareketi devam ettirilebilir

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

write

yazma

LEAVE A COMMENT