wrap-around

write cycle

yazma çevrimi

write enable notch

yazılabilir çentiği

write

yazma

write current

yazma akımı

write head

yazma kafası

write access

yazma erişimi, yazmak için

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write register

yazma belleği

LEAVE A COMMENT