write head

write current

yazma akımı

zone

bölge, yöre, alan

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write cycle

yazma çevrimi

workload

iş yükü

workstation

iş istasyonu

working storage

çalışma belleği

write enable notch

yazılabilir çentiği

LEAVE A COMMENT