write once optical disk; WOOD

write enable notch

yazılabilir çentiği

zone

bölge, yöre, alan

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write cycle

yazma çevrimi

working storage

çalışma belleği

write head

yazma kafası

workload

iş yükü

workstation

iş istasyonu

LEAVE A COMMENT