write

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write head

yazma kafası

write enable notch

yazılabilir çentiği

workload

iş yükü

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

Write

yazma; verilerin herhangi bir ortama yüklenmesi

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT