write

write access

yazma erişimi, yazmak için

working storage

çalışma belleği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write cycle

yazma çevrimi

write current

yazma akımı

Write

yazma; verilerin herhangi bir ortama yüklenmesi

write enable notch

yazılabilir çentiği

workload

iş yükü

LEAVE A COMMENT