zero address instruction

write current

yazma akımı

write cycle

yazma çevrimi

write access

yazma erişimi, yazmak için

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

working storage

çalışma belleği

write register

yazma belleği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write enable notch

yazılabilir çentiği

LEAVE A COMMENT