zero address instruction

wound core

sarılmış çekirdek

write enable notch

yazılabilir çentiği

zone

bölge, yöre, alan

write current

yazma akımı

write

yazma

write access

yazma erişimi, yazmak için

wrap-around

başa sarmalı

write cycle

yazma çevrimi

LEAVE A COMMENT