zero bit insertion

zone

bölge, yöre, alan

write enable notch

yazılabilir çentiği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

workstation

iş istasyonu

write cycle

yazma çevrimi

working storage

çalışma belleği

write current

yazma akımı

workload

iş yükü

LEAVE A COMMENT