zero bit insertion

write cycle

yazma çevrimi

wrap-around

başa sarmalı

write access

yazma erişimi, yazmak için

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write enable notch

yazılabilir çentiği

write head

yazma kafası

write

yazma

LEAVE A COMMENT