zero code suppression

write access

yazma erişimi, yazmak için

write cycle

yazma çevrimi

workload

iş yükü

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write enable notch

yazılabilir çentiği

write head

yazma kafası

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT