zerofill, zeroise

  Bilişim Terimleri Sözlüğü
zerofill, zeroise kelimesinin Bilişim Terimleri Sözlüğü sözlüğündeki anlamı : sıfırla doldurmak
write register

yazma belleği

working storage

çalışma belleği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

workload

iş yükü

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

LEAVE A COMMENT