zone

workload

iş yükü

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

Zone

Bölge

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

workstation

iş istasyonu

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

LEAVE A COMMENT