zoom(to)

  Bilişim Terimleri Sözlüğü
zoom(to) kelimesinin Bilişim Terimleri Sözlüğü sözlüğündeki anlamı : (1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek
zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

write register

yazma belleği

workload

iş yükü

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT