zoom(to)

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

workstation

iş istasyonu

wound core

sarılmış çekirdek

wrap-around

başa sarmalı

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

LEAVE A COMMENT