Waveband For Radiation

Waveband For Radiation kelimesinin Gıda Mühendisliği Terimleri Sözlüğü İng-Türk sözlüğündeki anlamı : Işınım Dalgabantı
Warehouse

Ambar, Depo

Yield Factor

Verim Katsayısı

Wall Drag

Duvar Sürüklenmesi

Yield

Verim

Zero Damped

Sıfır Sönümlü

Wall Effect

Duvar Etkisi

Wort

Şıra

Yield Coefficient

Verim Katsayısı

LEAVE A COMMENT