Wet Bulb Temperature

Wet Bulb Temperature kelimesinin Gıda Mühendisliği Terimleri Sözlüğü İng-Türk sözlüğündeki anlamı : Islak Termometre Sıcaklığı
Wort

Şıra

Wall Effect

Duvar Etkisi

Zero Damped

Sıfır Sönümlü

Yield Factor

Verim Katsayısı

Wall Drag

Duvar Sürüklenmesi

Xanthan

Ksantan

Yield Coefficient

Verim Katsayısı

Warehouse

Ambar, Depo

LEAVE A COMMENT