Whey

Whey kelimesinin Gıda Mühendisliği Terimleri Sözlüğü İng-Türk sözlüğündeki anlamı : Peynir Altı Suyu
Wall Effect

Duvar Etkisi

Water Bath

Su Banyosu

Warehouse

Ambar, Depo

Waveband For Radiation

Işınım Dalgabantı

Yield Factor

Verim Katsayısı

Wall Drag

Duvar Sürüklenmesi

Wave

Dalga

Zero Damped

Sıfır Sönümlü

LEAVE A COMMENT