İntoksikasyon

İntoksikasyon kelimesinin Gıda Mühendisliği Terimleri Sözlüğü Türk-İng sözlüğündeki anlamı : Intoxication
İvme

Acceleration

İzotonik Çözelti

Isotonic Solution

İkili Karşılaştırma

Paired Comparison

İkili

Binary

İç Etkiler

Intrinsic Parameters

İkinci Derece Düzgeç

Second Order System

LEAVE A COMMENT