İsilik

İsilik kelimesinin Gıda Mühendisliği Terimleri Sözlüğü Türk-İng sözlüğündeki anlamı : Rash
İvme

Acceleration

İzotonik Çözelti

Isotonic Solution

İkinci Derece Düzgeç

Second Order System

İzyolu

Pathway

İkili

Binary

İkili Karşılaştırma

Paired Comparison

İç Etkiler

Intrinsic Parameters

LEAVE A COMMENT