İşletme Doğrusu, Çalışma Eğrisi

İşletme Doğrusu, Çalışma Eğrisi kelimesinin Gıda Mühendisliği Terimleri Sözlüğü Türk-İng sözlüğündeki anlamı : Operating Line
İç Etkiler

Intrinsic Parameters

İzyolu

Pathway

İkili Karşılaştırma

Paired Comparison

İzotonik Çözelti

Isotonic Solution

İkili

Binary

İkinci Derece Düzgeç

Second Order System

İvme

Acceleration

LEAVE A COMMENT