Açık Ekonomi

Açık Ekonomi kelimesinin İş ve Para Piyasaları Sözlüğü sözlüğündeki anlamı : Open Market   Diğer ülke ekonomileriyle mal-hizmet ticareti, sermaye emek hareketinin serbest olduğu ekonomi; ithalat ve ihracat üzerinde herhangi bir sınırlamanın bulunmadığı veya faktör hareketlerinin karşılıklı olarak serbest olduğu ekonomi
Açık Pozisyon

Short Position   Döviz, altın, menkul kıymet gibi bir finansal araç üzerinden sahip olunan varlıkların aynı cinsten yükümlülükleri karşılayamayan kısmıdır. Read more

Açığa Satış İşlemleri

Short Selling   Sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınmak sureti ile satılmasıdır.

Altın Mevduat Hesabı

Gold Deposits Account   Mevduat sahibinin altın cinsinden bankalarda açtığı mevduat hesabıdır.

Ağ Analizi

Network Analysis   Bir hizmetin tamamlanması için gerekli olan faaliyetleri bir diyagramla gösterir. Model oluşturma tekniklerindendir. Bu teknik, bir projenin Read more

Açık Olma

Disclosure   Kaydedilen işlemlerin doğru olarak tasnif edilmiş ve ait olduğu hesaba dahil edilmiş olması

Ağırlıklı Ortalama Fiyat

Weighted Average Price   Her hisse senedi için, her seans öncesinde bir önceki seans işlemleri dikkate alınarak ayrı bir ağırlıklı Read more

Açık Piyasa İşlemleri(Api)

Open Market Operations (Omo) Para politikası uygulaması çerçevesinde, merkez bankaları bünyesinde para miktarının artırılıp azaltılması amacıyla, Hazine kağıtlarının alım ve Read more

Altın Rafinerisi

Gold Refinery   Piyasadan toplanacak hurda altınların, uluslararası piyasalarda işlem görebilmesi için saflaştırıldığı ve standart külçe haline getirildiği yerlerdir.

LEAVE A COMMENT