Ağ Analizi

Ağ Analizi kelimesinin İş ve Para Piyasaları Sözlüğü sözlüğündeki anlamı : Network Analysis   Bir hizmetin tamamlanması için gerekli olan faaliyetleri bir diyagramla gösterir. Model oluşturma tekniklerindendir. Bu teknik, bir projenin kaynaklarının ve süresinin, bölümlere ayrılmasını veya bir faaliyet planının daha küçük işlere bölünmesini amaçlar. Her bir görevin, görev süresinin belirlenmesi, bir görev başlamadan hangi görevin tamamlanması gerektiğinin belirlenmesini içerir
Altın Mevduat Hesabı

Gold Deposits Account   Mevduat sahibinin altın cinsinden bankalarda açtığı mevduat hesabıdır.

Altına Dayalı Mali Araçlar

Gold Oriented Financial Instruments   Fiziki altına alternatif oluşturan - Altın Senedi, Altına Dayalı Menkul Kıymet, Altına Endeksli Tahvil, Altına Read more

Açığa Satış İşlemleri

Short Selling   Sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınmak sureti ile satılmasıdır.

Altına Dayalı Menkul Kıymet

Gold Oriented Security   Bankaların, altın veya altına dönüştürülebilir TL. Cinsinden kuyumculuk sektörüne açmayı düşündükleri kredilerin geri ödemelerine dayalı bir Read more

Ağırlıklı Ortalama Fiyat

Weighted Average Price   Her hisse senedi için, her seans öncesinde bir önceki seans işlemleri dikkate alınarak ayrı bir ağırlıklı Read more

Altın Rafinerisi

Gold Refinery   Piyasadan toplanacak hurda altınların, uluslararası piyasalarda işlem görebilmesi için saflaştırıldığı ve standart külçe haline getirildiği yerlerdir.

Açılış Fiyatı

Opening Price   Seansta, ilgili vade için gerçekleşen ilk işlem fiyatı o vadenin seans açılış fiyatıdır.

Altın Senedi

Gold Bill   Yatırım amacıyla altına dayalı olarak çıkartılması düşünülen ve belirli bir getirisi olan senet türüdür.

LEAVE A COMMENT