Ağırlıklı Ortalama Fiyat

Ağırlıklı Ortalama Fiyat kelimesinin İş ve Para Piyasaları Sözlüğü sözlüğündeki anlamı : Weighted Average Price   Her hisse senedi için, her seans öncesinde bir önceki seans işlemleri dikkate alınarak ayrı bir ağırlıklı ortalama fiyat oluşturulur. Bu fiyat hesaplanırken değişik fiyattan ve miktarlardan gerçekleşen ve fiyatı tescil edilen normal emirler dikkate alınır. Bir fiyatın tescil edilebilmesi için işlemin lot olması ve gerçekleşmiş işlemin özel emir şeklinde olmaması gerekir.
Altın Rafinerisi

Gold Refinery   Piyasadan toplanacak hurda altınların, uluslararası piyasalarda işlem görebilmesi için saflaştırıldığı ve standart külçe haline getirildiği yerlerdir.

Ağ Analizi

Network Analysis   Bir hizmetin tamamlanması için gerekli olan faaliyetleri bir diyagramla gösterir. Model oluşturma tekniklerindendir. Bu teknik, bir projenin Read more

Altına Dayalı Mali Araçlar

Gold Oriented Financial Instruments   Fiziki altına alternatif oluşturan - Altın Senedi, Altına Dayalı Menkul Kıymet, Altına Endeksli Tahvil, Altına Read more

Açığa Satış İşlemleri

Short Selling   Sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınmak sureti ile satılmasıdır.

Altına Dayalı Menkul Kıymet

Gold Oriented Security   Bankaların, altın veya altına dönüştürülebilir TL. Cinsinden kuyumculuk sektörüne açmayı düşündükleri kredilerin geri ödemelerine dayalı bir Read more

Altın Mevduat Hesabı

Gold Deposits Account   Mevduat sahibinin altın cinsinden bankalarda açtığı mevduat hesabıdır.

Altın Senedi

Gold Bill   Yatırım amacıyla altına dayalı olarak çıkartılması düşünülen ve belirli bir getirisi olan senet türüdür.

Altına Endeksli Banka Bonoları

Gold Indexed Bank Bond   Sanayi şirketlerinin yanı sıra, bankaların nakit akışını sağlayabilmek için altının fiyat hareketlerine endeksli çıkarılması düşünülen Read more

LEAVE A COMMENT