Altın Mevduat Hesabı

Altın Mevduat Hesabı kelimesinin İş ve Para Piyasaları Sözlüğü sözlüğündeki anlamı : Gold Deposits Account   Mevduat sahibinin altın cinsinden bankalarda açtığı mevduat hesabıdır.
Açığa Satış İşlemleri

Short Selling   Sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınmak sureti ile satılmasıdır.

Alım Opsiyonu

Call Option   Opsiyonu alan tarafa, opsiyon sözleşmesine konu değeri, önceden belirlemiş fiyattan belirli bir zamanda veya belirli bir süre Read more

Açık Ekonomi

Open Market   Diğer ülke ekonomileriyle mal-hizmet ticareti, sermaye emek hareketinin serbest olduğu ekonomi; ithalat ve ihracat üzerinde herhangi bir Read more

Altına Endeksli Banka Bonoları

Gold Indexed Bank Bond   Sanayi şirketlerinin yanı sıra, bankaların nakit akışını sağlayabilmek için altının fiyat hareketlerine endeksli çıkarılması düşünülen Read more

Alıcılar

Accounts Receivable   İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışından kaynaklanan senetsiz alacakların izlendiği hesaptır.

Açık Piyasa İşlemleri(Api)

Open Market Operations (Omo) Para politikası uygulaması çerçevesinde, merkez bankaları bünyesinde para miktarının artırılıp azaltılması amacıyla, Hazine kağıtlarının alım ve Read more

Açık Olma

Disclosure   Kaydedilen işlemlerin doğru olarak tasnif edilmiş ve ait olduğu hesaba dahil edilmiş olması

Açık Pozisyon

Short Position   Döviz, altın, menkul kıymet gibi bir finansal araç üzerinden sahip olunan varlıkların aynı cinsten yükümlülükleri karşılayamayan kısmıdır. Read more

LEAVE A COMMENT