Altın Rafinerisi

Altın Rafinerisi kelimesinin İş ve Para Piyasaları Sözlüğü sözlüğündeki anlamı : Gold Refinery   Piyasadan toplanacak hurda altınların, uluslararası piyasalarda işlem görebilmesi için saflaştırıldığı ve standart külçe haline getirildiği yerlerdir.
Açığa Satış İşlemleri

Short Selling   Sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınmak sureti ile satılmasıdır.

Açık Ekonomi

Open Market   Diğer ülke ekonomileriyle mal-hizmet ticareti, sermaye emek hareketinin serbest olduğu ekonomi; ithalat ve ihracat üzerinde herhangi bir Read more

Alım Opsiyonu

Call Option   Opsiyonu alan tarafa, opsiyon sözleşmesine konu değeri, önceden belirlemiş fiyattan belirli bir zamanda veya belirli bir süre Read more

Açık Olma

Disclosure   Kaydedilen işlemlerin doğru olarak tasnif edilmiş ve ait olduğu hesaba dahil edilmiş olması

Alıcılar

Accounts Receivable   İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışından kaynaklanan senetsiz alacakların izlendiği hesaptır.

Açık Pozisyon

Short Position   Döviz, altın, menkul kıymet gibi bir finansal araç üzerinden sahip olunan varlıkların aynı cinsten yükümlülükleri karşılayamayan kısmıdır. Read more

Açık Piyasa İşlemleri(Api)

Open Market Operations (Omo) Para politikası uygulaması çerçevesinde, merkez bankaları bünyesinde para miktarının artırılıp azaltılması amacıyla, Hazine kağıtlarının alım ve Read more

Açılış Fiyatı

Opening Price   Seansta, ilgili vade için gerçekleşen ilk işlem fiyatı o vadenin seans açılış fiyatıdır.

LEAVE A COMMENT