Tag : AC Linearity

Analog/Sayısal (dijital) dönüştürme işleminin performansını dinamik biçimde ölçme yöntemlerinden biri. İdeal A/D dönüştürücüde, analog girdideki tam sinüs dalgası sayısal çıktıda yine tam sinüs formunda oluşur. Gerçek dünyada ise sayısal çıktının dalgası bozulmalar nedeniyle tam sinüs biçimli olmaz. Yöntem sinüs dalgasının ne kadar bozulduğunu ölçme amacıyla kul..

Read more