Category : Teknoloji ve Mühendislik Terimleri Sözlüğü

alıcı istasyonun veri istasyonun göndereceği veri akışını kontrol etmede kullandığı asenkron iletim protokolü. Alıcı istasyon çeşitli nedenlerle, örneğin tampon belleğinin doluluğu nedeniyle, veri almaya devam edemeyecekse XOOF kontrol sinyali göndererek vericiye yayınını durdurmasını söyler. Alıcı yeniden veri kabul edebilecek duruma geldiğinde XON kontrol karakteri göndererek vericiden yayına devam etmesini ister. Bu protokol aynı zamanda 'yazılım ..

Read more