Zero point

Zero point kelimesinin Teknik Terimler Sözlüğü (İng->Türk) sözlüğündeki anlamı : Sıfır noktası
outlet pitch of blades

Kanat çıkış aralığı

water desalination

Tuzdan arındırma, suyu tuzsuz yapma, su tuz tasviyesi. Desalinasyon, tuzsuzlaştırmaktır. Suda mevcut tuzu, mineralleri ve diğer safsızlıkları gidererek; içme, sulama, Read more

servo cylinder

Reglaj silindiri

Zero resistance

Sıfır direnç

Zero point

sıfır noktası; sıfır milivolt gerilim bulunması durumu

shank connection

Mil bağlantısı

Zone

Bölge

temperature transducer

Sıcaklık transdüseri

LEAVE A COMMENT