Zero resistance

Zero resistance kelimesinin Teknik Terimler Sözlüğü (İng->Türk) sözlüğündeki anlamı : Sıfır direnç
outlet pitch of blades

Kanat çıkış aralığı

servo cylinder

Reglaj silindiri

water desalination

Tuzdan arındırma, suyu tuzsuz yapma, su tuz tasviyesi. Desalinasyon, tuzsuzlaştırmaktır. Suda mevcut tuzu, mineralleri ve diğer safsızlıkları gidererek; içme, sulama, Read more

shank connection

Mil bağlantısı

Zinc

Çinko

Zone

Bölge

Zero point

Sıfır noktası

temperature transducer

Sıcaklık transdüseri

LEAVE A COMMENT