Zone

Zone kelimesinin Teknik Terimler Sözlüğü (İng->Türk) sözlüğündeki anlamı : Bölge
outlet pitch of blades

Kanat çıkış aralığı

servo cylinder

Reglaj silindiri

Zero point

Sıfır noktası

shank connection

Mil bağlantısı

zone

bölge, yöre, alan

temperature transducer

Sıcaklık transdüseri

water desalination

Tuzdan arındırma, suyu tuzsuz yapma, su tuz tasviyesi. Desalinasyon, tuzsuzlaştırmaktır. Suda mevcut tuzu, mineralleri ve diğer safsızlıkları gidererek; içme, sulama, Read more

Zinc

Çinko

LEAVE A COMMENT