“Veya” devresi

“Veya” devresi kelimesinin Teknik Terimler Sözlüğü (Türk->İng) sözlüğündeki anlamı : Or circuit
Şut

Chute

Şok gerilimi

Surge voltage

Şönt

Shunt

Şönt regülatör

Shunt regulator

Şönt uyarma

Shunt excitation

Şönt ikaz

Shunt excitation

Şönt sargılı

Shunt wound

Şönt rezistans

Shunt resistance

LEAVE A COMMENT