ASCII

American Standard Code for Information Interchange; Enformasyon değiş tokuşu için geliştirilmiş olan A.B.D. standart kodu. Her karakterin bilgisayarda ikili kod ile gösterildiği standart. Küçük, büyük harfler, sayılar, noktalama işaretleri ve özel iletişim kontrol karakterlerini gösterebilen 128 adet yedi bit koddan oluşmuştur.

LEAVE A COMMENT