kVA

kVA kelimesinin Teknoloji ve Mühendislik Terimleri Sözlüğü sözlüğündeki anlamı : kilo volt amper, etkin gücün birimi
x-axis

x ekseni; her zaman yatay olan ve bağımsız değişkenin gösterildiği koordinat

Zero offset

1. gerçek sıfır değeri ile ölçme enstrümanının gösterdiği sıfır arasındaki fark, 2. herhangi bir değerin sıfır olarak kabul edilmesi hali

x-y matrix

matris; satır ve sütunlardan oluşan bir grup, iki boyutlu yapıları göstermede kullanılır

Zero balance

sıfır denge; bir transdüserin anma tahrikinde ve yüksüzken ürettiği sinyal, çoğunlukla anma çıktısının oranı şeklinde ifade edilir.

x-y-z matrix

üç boyutlu yapıları işlemede veya göstermede kullanılan matris

y-axis

y ekseni, hareketin düşey eksendeki bileşeni

z-axis

z ekseni, üç boyutlu koordinat sisteminde derinliği gösteren boyut.

g

gravity; yerçekimi ivmesi

LEAVE A COMMENT