Workstation

workstation

iş istasyonu

x-y-z matrix

üç boyutlu yapıları işlemede veya göstermede kullanılan matris

y-axis

y ekseni, hareketin düşey eksendeki bileşeni

x-y matrix

matris; satır ve sütunlardan oluşan bir grup, iki boyutlu yapıları göstermede kullanılır

z-axis

z ekseni, üç boyutlu koordinat sisteminde derinliği gösteren boyut.

Zero voltage switching

sıfır gerilim anahtarlama; bir devredeki alternatif akımı veya alternatif gerilimi sıfır noktasındayken devreyi kapama. Böylelikle devre elemanları akımın/gerilimin tepe değerini Read more

k

kilo birimi

Wrap around

bir monitörde ilerletilen verilerin sona gelmesi durumunda diğer taraftan tekrar görüntüye girmesini sağlayan teknik. Bu sayede ilerleme hareketi devam ettirilebilir

LEAVE A COMMENT