y-axis

y-axis kelimesinin Teknoloji ve Mühendislik Terimleri Sözlüğü sözlüğündeki anlamı : y ekseni, hareketin düşey eksendeki bileşeni
x-y matrix

matris; satır ve sütunlardan oluşan bir grup, iki boyutlu yapıları göstermede kullanılır

x-axis

x ekseni; her zaman yatay olan ve bağımsız değişkenin gösterildiği koordinat

z-axis

z ekseni, üç boyutlu koordinat sisteminde derinliği gösteren boyut.

kVA

kilo volt amper, etkin gücün birimi

Zero suppression

sıfır bastırma; bir indikatörün çalışma aralığının alt limiti; örneğin 400 derece ile 500 derece arasında çalışan bir indikatör için sıfır Read more

x-y-z matrix

üç boyutlu yapıları işlemede veya göstermede kullanılan matris

Workstation

iş istasyonu; 1. bağımsız çalışan, çoğunlukla tasarım yazılımlarının kullanıldığı, grafik ve matematik özellikleri bulunan büyük güçlü bilgisayar 2. imalat atölyesinde Read more

k

kilo birimi

LEAVE A COMMENT