z-axis

z-axis kelimesinin Teknoloji ve Mühendislik Terimleri Sözlüğü sözlüğündeki anlamı : z ekseni, üç boyutlu koordinat sisteminde derinliği gösteren boyut.
g

gravity; yerçekimi ivmesi

kVA

kilo volt amper, etkin gücün birimi

x-y-z matrix

üç boyutlu yapıları işlemede veya göstermede kullanılan matris

y-axis

y ekseni, hareketin düşey eksendeki bileşeni

x-axis

x ekseni; her zaman yatay olan ve bağımsız değişkenin gösterildiği koordinat

x-y matrix

matris; satır ve sütunlardan oluşan bir grup, iki boyutlu yapıları göstermede kullanılır

Zero balance

sıfır denge; bir transdüserin anma tahrikinde ve yüksüzken ürettiği sinyal, çoğunlukla anma çıktısının oranı şeklinde ifade edilir.

Zero offset

1. gerçek sıfır değeri ile ölçme enstrümanının gösterdiği sıfır arasındaki fark, 2. herhangi bir değerin sıfır olarak kabul edilmesi hali

LEAVE A COMMENT