work

yarn singeing

iplik yakma

Work

iş; kuvvet çarpı yol olarak tanımlanır

zinc oxide

çinko asit

work

(1) çalışmak, (2) iş

yarn singeing machine

iplik yakma makinesi

zinc sulphate

çinko sülfat

yearling wool

ilk kırkım yünü

zinc chloride

çinko klorür

LEAVE A COMMENT