wrinkle

zinc oxide

çinko asit

zinc sulphate

çinko sülfat

yearly

yıllık

yearling wool

ilk kırkım yünü

zinc white

çinko beyazı, çinko oksit

zip

fermuar

yellow

sarı

LEAVE A COMMENT