yarn dyeworks

zinc sulphate

çinko sülfat

yearly

yıllık

yearling wool

ilk kırkım yünü

yield

verim

yellow

sarı

zinc oxide

çinko asit

zip

fermuar

LEAVE A COMMENT