zein

zipper

fermuar

yearly

yıllık

yield

verim

yolk

yün yağıltısı

yearling wool

ilk kırkım yünü

yarn singeing machine

iplik yakma makinesi

yellow

sarı

LEAVE A COMMENT